Od niemal początku działalności – Klub Kultury Seniora i UTW ze sobą ściśle współpracowały. W ramach UTW w naszym klubie we wtorki i piątki odbywały się zajęcia j. angielskiego oraz zajęcia plastyczne.