Do podstawowych zadań Klubu Kultury Seniora należy rozpoznanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej
i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Popularyzacja i promocja twórczości odbywa się poprzez podejmowanie działań integracyjnych w wieku emerytalnym i młodszym poprzez wspólne działania kulturalne. Nasze cztery kierunki działania to przede wszystkim:

KULTURA – ROZRYWKA – EDUKACJA – PROFILAKTYKA ZDROWOTNA