Regulamin wynajmu sal – POBIERZ

Klubokawiarnia: 75 m2 (scena, pojemność – 70 osób)

Wynajem komercyjny: 100 zł netto + VAT za godzinę  
Wynajem niekomercyjny: 50 zł netto + VAT za godzinę                                                                                                 
Sala 201 – sala do ćwiczeń: 28 m2Wynajem komercyjny: 50 zł netto + VAT za godzinę     
Wynajem niekomercyjny: 40 zł netto + VAT za godzin                                                                                      
Sala 202 : 21,7 m2Wynajem komercyjny: 30 zł netto + VAT za godzinę     
Wynajem niekomercyjny: 20 zł netto + VAT za godzinę
Sala 205: 20 m2Wynajem komercyjny:30 zł netto + VAT za godzinę
Wynajem niekomercyjny: 20 zł netto + VAT za godzinę
Sala 206: 26 m2Wynajem komercyjny: 40 zł netto + VAT za godzinę    
Wynajem niekomercyjny: 30 zł netto + VAT za godzinę


Cena wynajmu może ulec zwiększeniu w przypadku dodatkowego  wykorzystania nagłośnienia                     
wynajem komercyjny:
 celem jest  działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści materialnych lub niematerialnych
wynajem niekomercyjny: celem jest  działanie  nie zmierzające do osiągnięcia korzyści materialnych lub niematerialnych