Koncert ukraińskiej artystki Halyny Toporowskiej.

Bandurzystka, piosenkarka, kompozytorka. Podczas koncertów artystka gra na ludowym instrumencie ukraińskim – bandurce i śpiewa akompaniując sobie. W repertuarze usłyszymy ukraińskie pieśni i dumy, jak również własne kompozycje artystki

Bilety: 5 zł

„Pieśni ukraińskie”