Natalia Kovalenko – sopran – jest absolwentką Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego w Kijowie na Ukrainie. Pierwszą poważną nauczycielką śpiewu      od 15 roku życia artystki była jedna z najwybitniejszych profesorów śpiewu na Ukrainie – Natalia Zacharczenko. Akademię ukończyła z wyróżnieniem otrzymując dyplom śpiewu klasycznego oraz uprawnienia do nauczania śpiewu. Od kilku lat mieszka w Polsce, która stała się jej drugą Ojczyzną. W 2010 roku założyła w Polsce Agencję Artystyczną, która miała na celu nawiązanie relacji kulturowych pomiędzy Ukrainą a Polską. Organizowała zarówno pojedyncze koncerty, jak i całe ich cykle. Ma w swoim dorobku artystycznym wiele autorskich projektów muzycznych. Pracuje z czołowymi artystami z Polski, Ukrainy i Kanady, współpracuje też z Polskim Radiem. Koncertuje w Polsce, Europie, na Ukrainie oraz w Kanadzie. Jest zapraszana i zasiada jako juror w wielu konkursach i festiwalach. Przez ostanie kilka lat przygotowała wiele ciekawych i entuzjastycznie przyjętych projektów muzycznym takich jak  np. „Moja Matko ja wiem”, którego m.in. celem jest pomoc młodym ludziom którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych na wschodzie Ukrainy. Należy dodać, że artystka jako jedyna została wybrana i poproszona przez Andrzeja Płonczyńskiego (wieloletniego akompaniatora Anny German i prawie wszystkich Gwiazd polskiej estrady) do cyklów koncertów poświęconych Annie German, za wyjątkową wrażliwość i kunszt artystyczny.

W 2017 została zaproszona do ścisłego grona Społecznego Komitetu 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki – gdzie powierzono jej wyłączną koordynację projektów Moniuszkowskich na Ukrainie. W 2018 roku przygotowała, uczestniczyła i koordynowała tourne artystów z Polski i Ukrainy, finansowany przez Senat RP promujący muzykę Stanisława Moniuszki na najlepszych scenach w Kijowie, Żytomierzu, Winnicy, Tarnopolu i Iwano-Frankiwsku. W tym samym roku przygotowała kolejne projekty, uczestniczyła w przygotowaniu spektakularnej inauguracji roku Stanisława Moniuszki, realizowanej przez Filharmonię Narodową Ukrainy w Kijowie i artystów z Polski i Ukrainy w marcu 2019 r.
Natalia zawsze dba o najwyższy poziom artystyczny, jest jak sama mówi – perfekcjonistką w trakcie poszukiwania doskonałości w sobie i innowacji w sztuce. W swoim repertuarze ceni sobie utwory niepozbawione wartościowej treści i emocji, dba o to, aby opowiadane przez nią historie przemawiały do serc wszystkich słuchaczy. Jej wszechstronność wokalna pozwala na wykonanie zarówno repertuaru klasycznego, jak i piosenki popularnej czy artystycznej.

Koncert Natalii Kovalenko